Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Звіт директора школи

Звіт
директора Рівненської ЗОШ І
ІІІ ступенів № 6 за підсумками 2017/2018 навчального року

   На початок 2017/18 навчального року у школі навчався 351 учень. Протягом року десять учнів вибуло, сім   прибуло. На кінець року навчалося 348 учнів.
З  оцінками високого рівня закінчили  навчання  37 учнів (11,7% від загальної кількості), високого і достатнього рівня
167 учнів (54,7%), бали початкового рівня були у 23 учнів (7,2%).  Дані показники дещо  кращі, ніж на кінець минулого навчального року: тоді високий і достатній рівень складав 50%, на початковому рівні навчалося 10,5% учнів.  
За підсумками навчання в школі, з урахуванням державної підсумкової атестації трьом  учнів 9 класу (Штефусь Діані, Собко Вікторії та Круть Катерині) видано свідоцтво з відзнакою.
У 2017/18 н.р. педагогічний  колектив продовжував   роботу над науково-методичною темою «Реалізація особистісно-діяльнісного підходу до вивчення базових дисциплін шляхом розвитку життєвих цінностей».
Увесь методичний ресурс був спрямований на вирішення пріорітетних завдань:
здійснення моніторингу якості освіти та рівня академічної компетентності учнів;
орієнтація на актуальні проблеми сучасної теорії та практики з метою закладення основ реформування освітньої галузі;
удосконалення структури й оновлення змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування та широкої диференціації;
реалізація особистісно зорієнтованого підходу;
демократизація та гуманізація методичної роботи;
урізноманітнення форм організації методичної роботи;
освоєння та впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання;
інформатизація методичної роботи;
розширення сфер професійного спілкування педагогів.
 Постійними формами організації внутрішкільної методичної роботи було охоплено всіх педагогів. Працювало 7 предметних  шкільних методичних об
єднань: вчителів початкових класів; вчителів математично-природничих дисциплін; вчителів української мови, літератури  та зарубіжної літератури; учителів англійської мови; вчителів історії, географії; вчителів трудового навчання, фізкультури, предмета «Захист Вітчизни» та методичне обєднання класних керівників.
За результатами атестації у 2017/2018 н. р. вчителю української  мови Наконечній Л.М. підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель  методист». Учителям: математики Медведюк К.О., фізичного виховання Борисюку В.В., хімії Сітайло Л.Р.  
  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Вчителю  початкових класів Сінгаєвській-Козак О.Л. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Загалом у школі працюють  6 вчителів-методистів, 8 педагогів, які мають звання «старший учитель», та 20 педагогів з вищою кваліфікаційною категорією.
Керівником методичного об
єднання  учителів української мови, літератури зарубіжної літератури Івасюк  Тетяною Володимирівною проведено 5 планових засідань та 1 позачергове:

1 засідання 07.09.2017 р. форма проведення «круглий стіл».
2 засідання
27.11.2017 р. форма проведення -  «методичні студії».
3 засідання
29.03.2018 р. форма проведення «педагогічний діалог»
4 засідання
25.04.2018 р. - позачергове
5 засідання
03.05.2018 р. форма проведення «круглий стіл».

Науково-методична тема методичного обєднання  учителів української мови, літератури та зарубіжної літератури «Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі вивчення української мови, літератури та зарубіжної літератури».
Кабінети української мови, літератури та зарубіжної літератури є не тільки освітніми центрами, але і виховними осередками, вчителі-філологи  практикують такі форми позакласної роботи: літературно-музичні презентації, КВК, вікторини, драматично-музичні дійства, поетичні марафони, літературно-мистецькі фестивалі, тижні української мови, літератури та зарубіжної літератури.
Кабінет  № 8 (зарубіжної літератури), завідувач Новачук О.О., атестований у 2017 р. як  «зразковий», кабінети української мови і літератури №10 та №12 (завідувачі Івасюк Т. В. та Примак О. М.) атестовані в 2017 р. на «оптимальний» рівень.
Робота з обдарованими учнями вчителів даного методоб
єднання є найрезультативнішою у школі:
1. Христюк А., 6 клас, ІІ місце на міському етапі  олімпіади з української мови та літератури «Крок» та лауреат конкурсу ім. П.Яцика (уч. Панасюк Т.Л., Івасюк Т.В.).
2. Трохимчук М., 7 клас, ІІІ місце на міському етапі  Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (уч. Ковальчук П.П.).  
3. Бачманюк Д., 8 клас, ІІ місце в мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка (учитель Івасюк Т.В.).
4.  Христюк А., 6 клас,  ІІ місце в мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченка  (уч. Панасюк Т. Л., Івасюк Т.В.).
5. Ясинська Т., 11клас,  ІІ місце в міському фестивалі-конкурсі знавців  зарубіжної літератури (уч. Новачук О.О.).
6. Марков М., 6 клас, ІІ місце в міському конкурсі читців поезії Т.Г.Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам
яті людській» і ІІ місце в міському конкурсі читців поезії «Поліські пересмішники»  (уч. Івасюк Т.В.).
7. Лакіза В., 11 клас, ІІI місце в міському конкурсі читців поезії Т.Г.Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам
яті людській» (уч. Наконечна Л.М).
У 2017/2018 навчальному році робота шкільного методичного об
єднання вчителів початкових класів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної та методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня  на основі обраної науково-методичної  теми «Реалізація діяльнісного підходу до вивчення навчальних предметів у початковій школі як умова забезпечення ефективності початкової освіти». Воно обєднує вісім педагогів і вихователя ГПД, які мають наступні кваліфікаційні категорії:
4учителі вищої категорії, з них троє мають звання «старший вчитель»: Дмитрук Л.Г., Дума С.М., Лакіза І.М., один
звання «вчитель-методист» (Юхимюк О.Д.);
учителідругоїкатегорії: Рицька В. Ф., Сінгаєвська-Козак О.Л.;
асистенти учителів інклюзивних класів: Петренко Н.Я., Хомич М.М.
 спеціалісти;
-  вихователь ГПД  Михайлова Т. В. має вищу кваліфікаційну категорію.
Протягом року було проведено п
ять планових і два позапланових засідання:
Особливості організації навчально-виховного процесу  у 2017-2018 навчальному році. Початкова школа у сучасному освітньому просторі: реалії, проблеми, перспективи.
  Розвиток соціальної компетентності молодших школярів.
Діяльнісно-комунікативний підхід в освітньому процесі.
Інклюзивне навчання
шлях до рівного доступу до якісної освіти.
 Ефективність і результативність роботи МО у 2017/2018 н. р.
Позапланове засідання.  Порівняльний аналіз типових освітніх програм за редакцією Шияна Р. Б. і Савченко О. Я.
Реалізовуючи науково-методичну тему школи та методичного об
єднання,  педагоги організовували взаємовідвідування уроків, аналізували показові уроки досвідчених і молодих колег. Організовувались консультпункти вчителями-наставниками для молодих педагогів, проводились методичні оперативки після кожного відвіданого учителями міського заходу. Педагоги  організовували педагогічні виставки, де представляли свої методичні надбання.  Інноваційна діяльність вчителів в освітньому процесі спрямована на реалізацію науково-методичної теми міста, школи, ШМО.
Учні початкових класів брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок»,     « Кенгуру», « Соняшник», знавців англійської мови, де показали хороші результати. Так, учень 3-А класу Мельничук Давид отримав найвищу відзнаку в  конкурсі «Годівничка для синички».  Достойно представила свій сімейний альбом на конкурсі «Літопис мого роду»  учениця 3 - А класу Полюхович Софія.  Учениця 4 класу Стейскал Ніка посіла ІІІ місце у міському танцювальному конкурсі.
У  цьому  році педагоги покращили матеріально-технічну базу класних кімнат. У кабінетах № 22 і 24  встановили нові двері, виготовили роздаткові матеріали, придбали таблиці, працюють над проектами «Зонування класних кімнат».
У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком активізувалась робота методичного об
єднання вчителів історії та географії. Упродовж року педагоги працювали над реалізацією науково-методичної теми «Розвиток полікультурної компетенції засобами суспільствознавчої освіти в умовах впровадження профільного навчання» та обласної Програми національного виховання учнівської молоді на 2008 2020 р.р. У  рамках Програми вчителями були розроблені заходи з реалізації ціннісного ставлення до себе через уроки та позакласні заходи. Було проведено 4 методичних обєднання у формі творчого діалогу, колективного пошуку, «ділового кошика», бесіди за Сократом.
Вчитель Галатюк В.М. поділилася досвідом роботи у статті «Управління розвитком індивідуальних здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів», яку надруковано в  журналі «Оновлення змісту,  форм і методів навчання і виховання в закладах освіти».  
У листопаді 2017 року вчителями методичного об
єднанняорганізованотижденьсуспільствознавчихдисциплін, а в рамках місячникаправовихзнань у грудні 2017 року тижденьправовоїкультури.
На належному рівні вчителями історії проводиться робота з обдарованими дітьми. Так, учениця 8 класу Ткачук Н. та учень 9-Б класу Рицький В. (учитель Галатюк В.М.) здобули  ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Учениця 9-Б класу (учитель Лук'янчук С.А.) Круть К. здобула ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Наконечна Л.М. підготувала переможця міської олімпіади «Юні знавці Біблії» Полюхович М., 6 клас, яка посіла ІІ місце.
Під керівництвом вчителя географії Раради Л.Є учні школи стали переможцями міських конкурсів «Життя в лісах»
команда 5 класу, ІІІ місце та «Експедиція річкою» команда 7 класу, ІІ місце.
У 2017/2018 навчальному році шкільне методичне об
єднання вчителів іноземної мови через систему колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Реалізація особистісно-діяльнісного підходу до вивчення іноземної мови шляхом розвитку життєвих цінностей».   

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування міських та шкільних заходів, участь у вебінарах іноземних видавництв.

Упродовж року було проведено 4 засідання методичного обєднання вчителів англійської мови, на яких були розглянуті питання, відповідно до попереднього  діагностування вчителів.
Протягом року певна увага приділялась роботі з обдарованими учнями. Зокрема учні 4 класу взяли активну участь у конкурсі «Знавців англійської мови» (вчитель Корнійчук К. М.). Продовжив роботу шкільний європейський клуб «Сузір
я» (координатор Сидорук Т. С.). Його члени  брали активну участь у шкільних та міських заходах до Дня Європи.
Учителі беруть активну участь у міських та шкільних методичних заходах. Зокрема педагоги розміщують свої напрацювання на Bookserver та методпорталі. Серед друкованих робіт виділимо наступні:
1.БойкоН. Г. Електронне листування та чат-урок як засіб активізації мовленнєвих умінь учнів з англійської мови
. - Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін». -  2017 р.
2. Бойко Н. Г. Використання діалогічного мовлення у формуванні комунікативної компетенції школярів на уроках іноземної мови
http://fif.16mb.com/
Керівником ШМО природничо-математичних дисциплін Пивовар Г.В. проведено 4 засідання методичного об
єднання:
- Підсумки роботи ШМО вчителів математично-природничого циклу у 2016/2017 н.р. та основні напрямки роботи на 2017/2018 н.р.;
- Шляхи  формування ключових компетентностей;
- Розвиток міжпредметних компетентностей на уроках математично-природничих дисциплін;
- Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу  до навчання і виховання учнів.
Науково-методична тема методичного об
єднання  «Формування та розвиток життєвих цінностей школяра».
Варто зазначити, що значно  покращилися результати роботи з обдарованими учнями у секціях МАН. Так,  переможцем  І  етапу МАН в двох секціях («Математика» та «Математичне моделювання») стала учениця 11 класу   Ярошевич Д. (вчитель Медведюк К.О.).
Учні  брали  активну участь у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Соняшник»: у конкурсі «Кенгуру» взяли участь 102 учасники, серед них 1
відмінний результат, 17   добрих, 84 учасники; у конкурсі «Колосок» -50 учасників,  «Соняшник» 42, з яких 15 переможців.
Учителі математики  Медведюк К.О. та фізики, інформатики Галатюк Т.Ю. отримали сертифікати  за публікацію педагогічних напрацювань на методичному порталі управління освіти Рівненського міськвиконкому.  
Потребує удосконалення робота щодо атестації навчальних кабінетів. Лише кабінет №6 (зав. Медведюк К.О.) у 2016 році атестований як оптимальний.
Упродовж 2017/2018 н.р. шкільним методичним об
єднаннямвчителів трудового навчання, фізичної культури, основ здоровя та предмета «Захист Вітчизни» проведено чотири засідання. Педагоги працювали над своїми науково- методичними темами, займались самоосвітньою діяльністю, готували дітей до участі у конкурсах, І та ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, спортивних змагань.
Так, у вересні пройшов тиждень фізичної культури і основ здоров
я, де були проведені години спілкування «Я за здоровий спосіб життя», конкурс кросвордів, ребусів та віршів про здоровя, усний журнал «Палити це безглуздо», спортивні естафети «Веселі старти», кубок з футболу.
У жовтні пройшов тиждень трудового навчання, під час якого  проведені екскурсії у шкільні майстерні для учнів 1-4 класів, організовано ознайомлення  з ремеслами українців,  проведені майстер-класи з квілінгу і аплікацій з рослинних форм, конкурси стінгазет.
Учитель Борисюк В.В., який позачергово атестувався, провів показові уроки  на теми: «Спортивні ігри. Баскетбол» і «Спортивні ігри. Футбол».
Учні брали активну участь у міських заходах, конкурсах і виставках: «Наш пошук і творчість тобі, Україно», «Юний майстер», «Юна вишивальниця», у Спартакіаді з волейболу і баскетболу, «Стартах надій», змаганнях «Шкіряний м
яч», «Олімпійський день», «Кубок майбутніх чемпіонів»,  спартакіаді з легкої атлетики.
Учень 9-Б класу Мошняга В. під керівництвом вчителя Примака В.Г. виготовив деревообробний верстат, який здобув І місце  на міському конкурсі «Наш пошук і творчість тобі, Україно»  і ІІ місце   на обласному етапі.
У міських змаганнях з легкої атлетики  учениця 9-Б класу Карпюк А. виборола ІІ місце у стрибках в довжину.    
Вчитель предмета «Захист Вітчизни» Коцур В.Я. готував команду юнаків і дівчат 8
11 класів для участі у військово-патріотичному конкурсі «Червона калина», де вони посіли III місце. Педагог організував поїздку  учнів 10 11 класів на Рівненський військовий полігон, де проводились стрільби та екскурсія. Учні відвідали також військову частину.
Протягом навчального року результативно працювало методичне об
єднання класних керівників (керівник Дума С.М.). Зокрема класними керівниками Івасюк Т.В., Думою С.М. розроблені та роздані для класних керівників методичні матеріали «Превентивне виховання учнівської молоді». Класні керівники Примак О.М., Галатюк Т.Ю., Лукянчук С.А., Дума С.М. створили   власні інтернет-блоги.
Пріоритетну роль класні керівники віддають активним методам, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії,сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Як результат позакласної роботи школярів варто відзначити перемоги Ясинської Т. в конкурсі «Веселі закаблуки» (І місце), і ІІ місце в цьому ж конкурсі танцювального колективу учнів 5
6 класів,  ІІІ місце учня 8 класу Подуная А. в конкурсі екологічного малюнка і І місце Решетняк А. (6 клас) в конкурсі малюнка на протипожежну тематику.
Основні напрями виховання  в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  №1243, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641,    реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року  та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання  в загальноосвітніх навчальних закладах.
      Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «учителі -учні-батьки».
   У   2017-2018    навчальному році виховна робота була спрямована на досягнення головної мети
формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості громадянина України.
Пріоритетними  напрямками виховної роботи  на 2017/2018  навчальний рік  було визначено:
впровадження Основних орієнтирів  виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх навчальних закладів України;
навчання дітей життєвим навичкам (психосоціальним компетентностям), запобіганню, попередженню  боулінгу;
ефективній і педагогічно-унормованій діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми;
посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання;
удосконалення превентивного виховання;
урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім
ї, уміння правильно користуватися інтернет ресурсами;
сучасним інформаційно-освітнім програмам первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, пропаганді здорового способу  життя;
інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування  та батьківської громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи;
забезпечення відзначення важливих пам
ятних  та ювілейних дат 2017/2018 навчального року з метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини;
максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою.
       Виховна діяльність  направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури,   негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування,   співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров
я та громадськими організаціями.
Протягом навчального року класними керівниками, учителями, педагогом організатором проводилися тематичні , дисциплінарні лінійки, усні журнали,  виставки малюнків, предметні тижні, екскурсії. Усі ці заходи сприяли  розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.
Приступаючи до роботи на посаді класного керівника, вчителі чітко уявляли цільові орієнтири виховної системи школи. На основі цих орієнтирів визначалися основні цілі й завдання виховання класу. Аналізуючи стан виховної роботи в школі, роботу класних керівників,  адміністрація встановила, що важливою умовою роботи класного керівника є якісне і кваліфіковане планування. Воно базується на загальнопедагогічних принципах народності, культуровідповідності, гуманізації, демократизації, послідовності та системності, оптимальному поєднанні словесно-інформаційних форм роботи та практичної діяльності. При складанні плану роботи враховувалися реальні умови, можливості колективу. Це дає можливість класним керівникам визначити конкретні завдання, творчо підійти до планування заходів. Такий творчий підхід прослідковувався у класних керівників   Новачук О.О., Галатюка Т.Ю., Івасюк Т.В., Думи С.М. Плани виховної діяльності є доступними віку та інтелектуально-моральному потенціалу дітей, обрані засоби впливу є ефективними, відповідають вимогам часу (засоби учіння, творча діяльність, суспільно-гуманістична діяльність виховання, творча праця, спілкування, ігрова діяльність).. Це стосується класних керівників  Дмитрук Л.Г.,    Сінгаєвської-Козак О.Л.,  Юхимюк О.Д., Лакізи І.М., Рицької В.Ф.

    Аналіз стану виховної діяльності закладу, який проводився на засіданні МО класних керівників 23 квітня 2018 року, показав, що всі класні керівники планують виховну роботу відповідно до проведеної діагностики з  вихованцями. Така діагностика проводиться двічі на рік: у  грудні та квітні. Класні керівники разом із учнями та батьками обирають напрями виховної діяльності, визначають завдання, над якими будуть працювати.

Проведено діагностику учнів щодо рівня вихованості та ціннісних ставлень особистості відповідно до обласної Програми національного виховання. Рівень вихованості учнів в порівнянні з 2016-2017 навчальним роком зріс. У 2016 році середній узагальнюючий показник 2,5%; у 2017 році 2,71%. Покращили свої результати учні 9 б, 8 класів, однак учні 9-А класу на 0,14% показали нижчий відсоток в порівнянні з минулим навчальним роком. Решта класів залишилися на однаковому рівні. Щодо першого розділу програми «Ціннісне ставлення до держави і суспільства», результати моніторингу засвідчили, що  83 % школярів ставляться позитивно до держави і суспільства, цікавляться історією своєї держави, дивляться новини, старшокласники можуть висловлювати свою точку зору щодо політичних подій у державі.
Ініціаторами багатьох цікавих справ, розвитку учнівського самоврядування були учні на чолі з педагогом-організатором Міськовою М.Р. Участь у шкільних заходах, міських конкурсах, засіданні  педагогічної ради давали можливість показати співпрацю класного керівника, учнів та їх батьків. Самоврядування передбачає керівництво діяльністю учнів самими учнями. У кожному класі є органи  учнівського самоврядування, щовівторка проводились заняття учнівського активу, комісії звітували на засіданнях, визначали рейтинг класів, проводили змагання на кращий клас по школі. За результатами проведеної роботи кращими учнівськими колективами були визнані учні 9-Б та 6 класів (кл. кер. Івасюк Т.В., Новачук О.О.). Учні 5, 6 ,7-А, 10 класів (кл.керівникиГалатюк Т.Ю.,   Новачук О.О., Примак О.М., Лук
янчук С.А.) створили та представили проекти «Ми-Українці», «Мово моя калинова», «Україна очима дитини».
Важливим питанням залишається і питання здорового способу життя учнів. Протягом року для учнів 5
11 класів проводилися бесіди про збереження здоровя, правильність організації харчування підлітка, окремо для юнаків та дівчаток лікар поліклініки № 3 Вознюк Н.М. проводила бесіди про фізіологічний розвиток людини. Благодійною місією «Майбутнє України» для учнів 8 11 класів був організований курс лекцій (8) «Здорові діти здорова нація». Серед учнів 6 - 7 класів організований конкурс малюнків «Бути здоровими і щасливими» . Класні керівники,  окрім загальношкільних заходів, присвячених організації здорового способу життя, проводять нетрадиційні форми роботи, під час яких  надається  інформація учням про шкідливість куріння, наркотиків, алкоголю та їх негативний вплив на організм людини.
Важливим аспектом роботи є і гурткова робота в школі. У закладі  працювали гуртки початкового технічного моделювання, спортивний (баскетбольний, волейбольний), «Захист Вітчизни», образотворчого мистецтва, «Рівний
рівному», Європейський клуб. Учні даних гуртків знайомили із своїми роботами громадськість на батьківських зборах, готували  виставки, брали участь у міських заходах, конкурсах.
Запорукою успішної виховної діяльності класних керівників є співпраця з батьками, оскільки саме сім
я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Особлива увага педагогічного колективу була спрямована на виховання в учнів почуття поваги до державних символів, духовних цінностей, формуванню здорового способу життя. У цьому ми активно співпрацювали з радою школи, піклувальною радою, батьківською громадськістю, родинами учнів. Метою такої роботи є пропаганда позитивного родинного виховання, запобіганню появі у дітей шкідливих звичок. Протягом року було проведено 2 загальношкільних та 4 класних батьківських зборів.
Завдання вчителя
зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Виконання цього завдання можливе за умови, якщо в плані діяльності передбачені такі напрями роботи класного керівника з батьками: вивчення сімей учнів, педагогічна просвіта батьків, участь батьків у життєдіяльності класного колективу, індивідуальна робота з батьками, вчасне інформування батьків про хід і результати навчання й виховання дитини. Тісна співпраця, взаєморозуміння вчителя, батьків , активна індивідуальна робота є у класних керівників Галатюка Т.Ю., Новачук О.О., Медведюк К.О., Івасюк Т.В., Пивовар Г.В.
Запорукою успішної виховної діяльності класних керівників є співпраця з батьками, оскільки саме сім
я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Особлива увага педагогічного колективу була спрямована на виховання в учнів почуття поваги до державних символів, духовних цінностей, формуванню здорового способу життя. У цьому ми активно співпрацювали з радою школи, піклувальною радою, батьківською громадськістю, родинами учнів. Метою такої роботи є пропаганда позитивного родинного виховання, запобіганню появі у дітей шкідливих звичок. Протягом року було проведено 2 загальношкільних та 4 класних батьківських зборів.
Завдання вчителя
зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Виконання цього завдання можливе за умови, якщо в плані діяльності передбачені такі напрями роботи класного керівника з батьками: вивчення сімей учнів, педагогічна просвіта батьків, участь батьків у життєдіяльності класного колективу, індивідуальна робота з батьками, вчасне інформування батьків про хід і результати навчання й виховання дитини. Тісна співпраця, взаєморозуміння вчителя, батьків , активна індивідуальна робота є у класних керівників Галатюка Т.Ю., Новачук О.О., Медведюк К.О., Івасюк Т.В., Пивовар Г.В.
Особистісно
орієнтований підхід у виховному процесі школи ґрунтується на спрямованості виховання на розвиток особистості учня, який є субєктом загальної діяльності, такий підхід здійснювався класними керівниками через проведення виховних годин, годин спілкування, участь  дітей у позакласній та позашкільній роботі. Такою роботою, тимчасовими дорученнями було охоплено 65 % учнів. Разом з учнями, батьками класний керівник обирав тему відкритого виховного заходу, який протягом року мав бути показаний для учнів школи. Тематика таких заходів обиралася відповідно до народного календаря, памятних  дат, історичних подій. Належний рівень  проведення загальношкільних свят показали  класні керівники Юхимюк О.Д., Лакіза І.М., Новачук О.О., Сидорук Т.С., Медведюк К.О.

На виконання  наказу управління освіти від 23.03.2018 року № 161-осн. «Про проведення двомісячника  «Співучасть у долі дитини», з метою активізації діяльності щодо вирішення проблем охорони дитинства, поліпшення умов розвитку, виховання і освіти дітей, розвитку волонтерського руху в середовищі дітей та учнівської молоді у школі протягом квітня
травня 2018 року було  проведено заходи в рамках даного  двомісячника.  У  ньому взяли участь учні 1-11 класів, учителі та батьки.
        Учнями  11 класу (класний керівник Сидорук Т.С.) 16 квітня 2018 року   був  проведений  шкільний 28-й благодійний Марафон для дітей сиріт. Школярі демонстрували свої уміння,  виконуючи поезії, співаючи пісні.  Учениця  11 класу Ясинська Таїсія долучила 23 дитини до виконання танців.  Учнями, учителями та батьками було зібрано 1500 грн., кошти були передані  для батьків, які опікуються цими  дітьми.
        Для учня 7 класу   Старка Владислава, який переніс складну операцію,   учні закладу провели ярмарок власної продукції (поробки, прикраси, штучні квіти). Зібрані кошти у сумі 1600 грн. були передані  мамі Владислава.      До свята Миколая 21 учень отримав продуктові пакети від місії «Братерство без кордонів» (директор Богданець Н.І.).  Загальна сума допомоги дітям сиротам, інвалідам, малозабезпеченим та дітям воїнів АТО становить 11 тисяч 300 грн.
    Протягом квітня
травня класними керівниками та психологом школи обстежувалися матеріальні умови проживання учнів школи, які знаходяться  у складних життєвих умовах. Таких учнів у школі є 5. Від кожного класу учні отримали до великодніх свят продуктові пасхальні пакети (загальна сума 820  грн.)
      Учні  школи брали активну участь у місячнику, який проводився активістами Червоного Хреста. Діти, батьки та учителі приносили до школи овочі, закрутки, крупи, які 3 травня передали в дитячий будинок дитини (загальна сума зібраної допомоги становила близько 1000 грн).
     Великодній ярмарок зібрав усіх учнів закладу,  їх батьків на майдані Незалежності  5 квітня 2018 року. Учні готували власні вироби, кондитерську випічку, великодні Паски та продавали  їх жителям Рівного. Загальна сума вилучених коштів становила 2500 грн.
      Учні 4-6 класів  відвідали міське благодійне свято «Скликає великодній дзвін»,  яке 20 квітня проходило у міському будинку культури  текстильників, і передали для дітей сиріт-випускників 11-х класів міста Рівного 200 грн. А Максюк Михайло, випускник нашої школи,  отримав допомогу у сумі 1060 грн. від дітей інших шкіл, які долучилися до свята.
     Учні школи брали участь у Благодійному марафоні «З вірою в майбутнє», який щорічно проходить у Палаці дітей та молоді.
      Проведення двомісячника «Співучасть у долі дитини» висвітлювалося на сайті школи, обговорювалося на батьківських зборах. На святі останнього дзвінка найбільш активні учні, батьки, педагоги отримали подяки за участь у проведенні, організації  двомісячника «Співучасть у долі дитини».
Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. У школі діє організація учнівського парламенту. З початку 2017/2018 навчального року парламент   працював за основними напрямами: Центр зв
язку з громадськістю; Екологічний центр «Зелена планета»; Національно-патріотичний центр; Центр освітнього простору дитини; Центр культурно-масового відпочинку; Центр здоровя та спорту; Євроклуб. У своїй роботі учнівський парламент   керується принципами власної ініціативи та бажанням кожного удосконалювати себе як всебічно розвинену обдаровану особистість. Заходи, у яких беруть участь діти, проводяться відповідно до плану виховної роботи за поточний рік,  календаря знаменних дат та з урахуванням ініціативи учнів школи.
 Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.
 Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов
язки    громадян України». Освітня робота школярів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення Правових місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини»,  «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні», «Статут моєї гімназії та я», «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність»,  «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обовязки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України.
Уся робота педколективу з охорони праці (відп. Галатюк В.М.) планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці в установах МОН України і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров
я учнів. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації школи, медичного працівника.

У  школі  є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці для учителів, учнів та технічного персоналу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоровя працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики,  хімії, майстернях, у спортивній залі передбачено проведення інструктажів вступного та перед початком лабораторних та практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції й памятки з безпеки життєдіяльності й охорони праці.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження й зміцнення здоров
я учнів це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-й класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводиться місячник безпеки руху, створено загін Юних інспекторів дорожнього руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя та проведення занять з цивільної оборони й надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації учнів, учителів та технічного персоналу  зі школи. Випускаються плакати на різні теми «Куріння та наше здоровя», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики». Розроблено інструкції з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул  та святкових днів.
     Класні керівники проводять бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У  вересні, грудні проводилися  зустрічі з працівниками Державної пожежної інспекції та працівниками поліції.    
У школі здійснюється певна робота, яка спрямована на запобігання побутовому травматизму: проводяться шкільні спортивні змагання, школярі  беруть участь у міських змаганнях.   Після уроків працюють   спортивні гуртки з волейболу, футболу, настільного тенісу, в суботу учні займаються у дозвіллєвому центрі. Систематично здійснюється антитютюнова та антинаркотична пропаганда. Щорічно діти відпочивають в шкільному оздоровчому таборі.  
З 2008 року заклад є школою національно-патріотичного виховання. Розроблена система національного виховання, шляхи реалізації. Мета - формувати життєво компетентну, інтелектуальну, національно свідому, творчу особистість, яка базується на соціально-економічних, духовно-культурних і сімейно-родинних традиціях. Учні школи мають свій гімн, герб, емблему. Завдання, над якими будемо працювати у 2018-2019 навчальному році, відповідно до реалізації обласної Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки та  відповідно до реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
це продовжувати забезпечувати умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; формувати національну свідомість, людську гідність, мовну культуру; культивувати кращі риси української ментальності, розвивати риси християнської моралі та національної гордості за свій народ та державу.
Основним у роботі класних керівників, педагогічного колективу має бути прагнення управляти не особистістю, а процесом її розвитку. В роботі пріоритети необхідно  надавати прийомам педагогічного впливу, намагатися,  щоб розвиток особистості  відбувався насамперед в освітній діяльності, в різноманітному і цікавому житті колективу школи, через роботу в гуртках, факультативах у вільному спілкуванні. Колектив буде продовжувати роботу над науково-методичною проблемою на 2015-2020 роки: «Впровадження у навчально
виховний простір школи інноваційних технологій формування ціннісних орієнтацій особистості».
Система роботи адміністрації у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість  цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці та про колективні договори й угоди»,  між дирекцією та профспілковим комітетом підписаний колективний договір у якому визначені обов
язки сторін  щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.
Комісією з питань охорони праці здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи, відповідно оформляються акти.
На виконання наказу управління освіти № 132-осн. від 24.03.2017 року, для виховання впевненості в учасників навчально-виховного процесу в ефективності заходів, які проводяться в системі цивільного захисту, формування та розвитку в них високих морально-психологічних якостей, практичної перевірки здатності грамотно і чітко діяти для захисту свого життя та здоров
я у надзвичайних ситуаціях 27 квітня 2018 року в школі був проведений День цивільного захисту.
З цією метою  керівним складом Цивільного захисту школи був розроблений та затверджений план підготовки та проведення Дня цивільного захисту, який в повному обсязі виконаний.
Головними завданнями Дня цивільного захисту вважалися:
готовність до дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
удосконалення учнями та колективом школи теоретичних знань та практичних навичок;
практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, користуватися засобами індивідуального захисту;
- навчання керівного та командно-начальницького складу з проведення заходів цивільного захисту в школі.
Навчальний заклад співпрацює з органами громадського самоврядування на засадах демократизму, добровільності і рівноправності, гласності, колегіальності ухвалення рішень. В школі працювала Рада закладу, яку очолює Івасюк Т.В. Основними завданнями ради є:
визначення пріоритетних напрямків розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 створення належного педагогічного клімату в школі, зміцнення партнерських зв
язків між родинами учнів та закладом;
 формування виховного середовища, сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду.
До вирішення питань навчально-виховного процесу активно долучаються учні школи, які є членами ради школи.
Плани роботи ради школи і протоколи засідань ради ведуться згідно з вимогами.
З метою забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу в школі функціонує Піклувальна рада, яка надає допомогу зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, навчально-методичної та виробничої бази. Піклувальна рада сприяє організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров
я учасників навчально-виховного процесу, організації дозвілля та оздоровлення дітей.


 
Назад до змісту | Назад до головного меню