Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

ВПВ

Військово-патріотичне виховання
ЗОШ № 6 м.Рівного

1. Уроки «Захисту Вітчизни» проводить вчитель вищої категорії, підполковник, Коцур Володимир Ярославович.
2. Виділений кабінет № 28  для проведення занять. Оформляємо як кабінет для військової підготовки.  
3. Матеріально-технічна база: Згідно програми учні забезпечені усім необхідним для користування на уроках «Захисту Вітчизни».
3.1. У школі є збройна кімната, де зберігаються гвинтівки – 15 шт.
       Магазини до гвинтівок – 18 штук
       Муляжі для стрільби – 4 шт.
3.2. На території школи знаходиться тир.  Потребує  ремонту. Учні уроки стрільби проходять у ЗОШ № 23.
4. У школі працює гурток «Школа безпеки» - 4 години.
    Залучено 26 учнів.  

Гурток військово-патріотичного виховання «Школа безпеки»
Військово-патріотичне виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї  Вітчизни необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо


    Україна зараз перебуває в умовах Російської агресії. У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов'язані з його майбутньою військовою діяльністю.
    Набуті в закладах освіти військові звання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні навчальні заклади є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета "Захист Вітчизни" як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності.
Концептуальні основи щодо організації військово-патріотичного виховання.

Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:

• формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
• виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
• формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
• створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
• формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
• підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

Створення системи військово-патріотичного виховання.

Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:
• державний - базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;
• соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;
• військовий - передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування" ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
• психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
• правовий - передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.


Методами військово-патріотичного виховання молоді є:

• переконання - формування впевненості в суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;
• стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;
• особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти його виконання;
• самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.
    Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.
    Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків військових частин, вищих військових навчальних закладів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів та якостей.

Військово-патріотичне виховання учнів здійснює весь педагогічний колектив школи...

    Для погодженого та цілеспрямованого проведення цієї роботи першорядне значення має конкретний розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу.
Розподіл їх обо
в'язків є таким:
  
 Директор навчального закладу:
• спрямовує діяльність педагогічного колективу та шкільних громадських організацій і керує всією роботою з військово-патріотичного виховання учнів;
• планує основні заходи з військово-патріотичної роботи, організовує і контролює їх виконання;
• організовує та готує обговорення питань військово-патріотичного виховання на засіданнях педагогічної ради, батьківського комітету;
• сприяє матеріальному забезпеченню заходів, які проводяться;
• організовує максимальне використання шефської допомоги підприємств і військових частин у військово-патріотичній роботі;
• організовує методичну роботу з особами, які займаються військово-патріотичним вихованням.

    Заступник директора навчального закладу з виховної роботи:

• здійснює заходи з військово-патріотичного виховання в позаурочний час;
• контролює та координує діяльність класних керівників і надає їм постійно допомогу в організації військово-патріотичної роботи з учнями;
• залучає до військово-патріотичної роботи в навчальному закладі шефську військову частину, актив батьків та громадські організації;
• підтримує постійних контакт з викладачем предмета "Захист Вітчизни" в організації військово-патріотичної роботи з учнями

    Класний керівник:
• планує й організовує роботу з військово-патріотичного виховання учнів у класі;
• бере участь у проведенні загальношкільних заходів;
• забезпечує активну участь учнів класу в різних заходах з військово-патріотичного виховання;
• надає допомогу викладачеві предмета "Захист Вітчизни" у створенні в класі необхідних умов для оволодіння військовими знаннями та навичками;
• сприяє підвищенню військових знань шляхом залучення учнів до військово-технічних гуртків, конкурсів, тематичних вечорів та інших заходів, які проводяться в школі з метою підготовки учнів до військової діяльності.

  
 Учитель:
• використовує навчальний матеріал із свого предмета в позакласній роботі з військово-патріотичного виховання;
• керує роботою гуртка з предмету, максимально використовуючи гурткові заняття для проведення військово-патріотичного виховання;
• допомагає організувати читацькі конференції, вечори, огляди, конкурси, виставки, зустрічі, перегляди кінофільмів і т. д. на військово-патріотичні теми.
Розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу визначається з урахуванням інтересів, можливостей, знань окремих учителів.
У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції школи підвищується роль сім'ї у вихованні дітей, підсилюється значення суспільного виховання.
Школа є центром виховної роботи в мікрорайоні і широко використовує допомогу громадськості та батьків у роботі з військово-патріотичного виховання учнів.

Реалізація спільних проектів з учнями, вчителями, батьками, громадськістю.

    Роботу з батьківським активом проводимо за такими напрямами:
• роз'яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів;
• ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного виховання дітей;
• залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво гуртками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.
Різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть збагатити позакласну військово-патріотичну роботу з учнями.

Батькам рекомендуємо такі форми та методи військово-патріотичного виховання учнів у сім'ї:

• ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;
• бесіди про героїчні подвиги українського народу;
• читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тематику;
• спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;
• заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;
• розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах України;
• фізична підготовка та загартування дітей.

Разом з учнями, вчителями, батьками, громадськими організаціями реалізовані такі проекти:

    1. 12 жовтня 2015 року в ЗОШ № 6 відбувся шкільний конкурс військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина - 2015», присвячений Святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва. Розпочався захід з лінійки, яку підготували учні 10 класу. Вони розповідали про історію створення УПА та показали історичний документальний фільм. Учні 7-11 класів демонстрували свої вміння крокувати та співати патріотичні пісні. Кожен клас виготовив свою емблему, яку потім захищав, розповідав, що вона символізує. Переможцями стали учні 11 класу. Наприкінці свята всі учасники співали Гімн України.
14 жовтня 2015 року на Майдані Незалежності відбувся 21 міський конкурс  військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина - 2015», присвячений Святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисника України. Команда нашої школи виборола ІІІ місце.
    2. День визволення України від фашистських загарбників. У ЗОШ №6 було проведено ряд заходів щодо відзначення цієї пам’ятної дати та з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання:
- учні 5-Б класу підготували лінійку «ІІ Cвітова війна – український рахунок»;
- протягом дня (28 жовтня) був організований випуск радіогазети «Перерва пам’яті», де учні 5-11 класів в режимі марафону читали вірші присвячені боротьбі українського народу за незалежність;
- учні 1-6 класів писали листи для учасників АТО з побажаннями миру і швидкого закінчення війни на Сході України, а також підготували виставку малюнків «Ми всі - єдина родина» та «Ми - за мир в усьому світі».
- для учнів 8-11 класів організували перегляд та обговорення документального фільму «Між Гітлером І Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», (2002 р., авт.- Святослав Новицький).
- учні привітали ветеранів Войтюка Михайла Йосиповича та Литвин Ніну Іванівну, які проживають в мікрорайоні школи.
    3. Акція «Сітка для АТО», яка тривала протягом жовтня-листопада. Діти під час перерв, під керівництвом вчителя трудового навчання Михайлової Т.В. та вчителя захисту Вітчизни Коцура ___ плели маскувальну сітку для воїнів АТО. До акції долучилися всі учнівські колективи, але найактивнішими були учні 7-Б класу. Сітку, а також листи, ангели з побажаннями миру від дітей було передано учаснику АТО, підполковнику Миколі Капіносу, який знову поїхав на Схід.  
    4. «Урок мужності» присвячений Дню Збройних Сил України. Учні приготували привітання для воїнів АТО, читали вірші, в яких розповіли яким бачать майбутнє України. Перед учнями виступив вчитель захисту Вітчизни підполковник Коцур Володимир Ярославович  з побажаннями миру. На «Урок мужності» був запрошений заступник командира роти по роботі із особовим складом Дубов Андрій В’ячеславович, який тривалий час перебував в зоні АТО.
    5. Зустріч з учасником АТО підполковником Миколою Капіносом. На зустріч з героєм прийшли учні, вчителі. Микола Михайлович розповідав про подвиги своїх побратимів, відповідав на багаточисленні запитання залу, запевнив, що війна обов’язково закінчиться. Також М.Капінос передав прапор з підписами учасників АТО, колишніх випускників нашої школи та трофеї голові учнівського комітету Пугачову Роману для створення патріотичного куточка. На заході була присутня волонтер Вікторія Шинкаренко. Вона подякувала за плідну співпрацю  і попросила допомоги у плетінні маскувальної сітки. На завершення зустрічі учні читали вірші про Україну, які написала Бачманюк Тетяна, мама учениці 6 класу. Войцович Анастасія (11 кл.) зачитала власний вірш і подарувала його М.Копіносу.
    6. День Гідності і Свободи. Розпочався день із флешмобу – одночасного виконання Гімну України всіма учнями школи. Також всі діти прийшли в школу у вишиванках, або із елементами української символіки (стрічки, віночки, краватки, патріотичні футболки). Першим уроком в закладі був єдиний урок історичної пам’яті «Тернистий шлях до свободи», який підготували і провели учні 10 класу та учнівський комітет. Діти розповіли про доленосні події в Україні, які відбулися під час Революції Гідності, показали фільм «Євромайдан», показали літературно-музичну композицію, присвячену подіям 2013-2014 років, вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Завершився захід акцією «На крилах янгола» - учні на крилах паперових янголів писали свої побажання воїнам АТО.
    7. 15 лютого в ЗОШ № 6 була проведена лінійка, присвячена Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Учні 9 класу підготували повідомлення про відомих земляків, які виконували інтернаціональний обов’язок в Афганістані, Чилі, Єгипті, на острові Куба та в багатьох інших «гарячих точках». Діти висловили шану і подяку всім ветеранам трагічної афганської війни та українським воїнам-миротворцям за відвагу, вірність присязі і честі. Адже більшість з них, використовуючи свій бойовий досвід, продовжує боронити суверенітет і незалежність України в зоні АТО.
    8. 19 лютого в ЗОШ №6 м. Рівного відзначили День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Учні 8 класу підготували виховну годину «Герої не вмирають». Діти ще раз нагадали всім про події 18-20 лютого 2014 року. Учні розповідали вірші, присвячені цим подіям, співали майданівських пісень, показували відео презентації. Хвилиною мовчання пом’янули загиблих земляків та інших Героїв Небесної Сотні. На заході були присутні батьки, вчителі, учні, а також керівник центру соціальних ініціатив ПДМ Назар Степанов. Він, разом з головою учкому Пугачовим Романом, вручив подарунки Софії, Ангеліні та Іллі Опанасюкам, учням нашої школи, батько яких загинув під час Революції Гідності.
    9. 6 квітня 2016 на фасаді шостої школи встановили пам’ятну дошку випускнику, герою АТО, Свідерському Дмитру.

Пропозиції щодо вдосконалення  системи військово-патріотичного виховання і викладання предмету «Захист Вітчизни»

    1. Розробити тематичні стенди для кабінетів військової підготовки з урахуванням найновіших видів зброї та воєнних стратегій
    2. Укомплектувати навчальні заклади (кабінети військової підготовки) засобами і системами захисту (протигази, санітарне обладнання тощо)
    3. Обладнати: смугу перешкод, військово-спортивний комплекс.
    4. Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять у школах із військової підготовки.
    5. Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо.
    6. Забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист).
    7. Провести з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу, міста: безстрокові акції «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.); благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО (1-11 кл.); мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-11 кл.); зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі» (1-11 кл.)
    8. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:  до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.); до дня Соборності України; до святкування дня Гідності та Свободи.
    9. Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями вітчизняних художніх і документальних фільмів:  «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький;  «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський;  «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор Чижов;  «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;  «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;  «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин; «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо.
   10. Приймати участь у фестивалі патріотичної пісні; проводити заходи щодо святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут.
   11. Під час організації і діяльності літніх таборів зосереджувати роботу на змаганнях з військово-прикладних видів спорту, участі у військово- патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).
   12. Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти)
   13. Проводити практичні заняття з першої медичної допомоги із залученням волонтерів, медичних працівників, які працювали в зоні АТО.


 
Назад до змісту | Назад до головного меню