Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Самоврядування

Статут учнівського самоврядування ЗОШ № 6


І. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими організаціями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.
ІІ. Мета та завдання шкільного органу самоврядування:
1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій Батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодження й балансу інтересів між учнями і дорослими.
ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування:
Права та обов’язки:
1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є загальношкільні збори, які скликаються один раз в рік.
2. Керівні функції учнівського самоврядування виконують збори учнівського комітету, які скликають щомісяця.
3.  Виконавчим органом самоврядування є учнівський комітет, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції шляхом відкритого голосування.
5.  Головою учнівського комітету може бути учень 8-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням учні школи  (від кожного 5-11 класу: по 2 представники шкільного учкому, старости класів, голова класного учкому та голови комісій класного учкому) на підсумковій конференції в кінці квітня.
6.  Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.
7. Форми діяльності учнівських центрів, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп  визначають на засіданнях учкому.

Учнівський комітет:
- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
- контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
- ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;
- вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
- бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим учням;
- здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
- організовує роботу центрів, учнівських об’єднань за інтересами тощо;
- співпрацює зі старостатом.
Старостат:
- звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівського комітету школи;
- є безпосереднім зв’язковим між учкомом школи, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відому плани, завдання, рішення учнівського комітету, комісій самоврядування).


Алгоритм діяльності учнівського самоврядування ЗОШ №6


Голова Учкому

Діє виключно в межах законів школи, організовує і направляє роботу комісії, сприяє їх активності, приймає важливі рішення стосовно учнівської громади, співпрацює з директором, педагогічною радою, Учнівською, створює умови для цікавого, повнокровного громадського життя, учнів, налагоджує зв’язки з громадськими організаціями, самоврядуванням інших учбових закладів, міським парламентом.
Члени Учкому
Представляють інтереси учнів, обговорюють і приймають рішення по питаннях, запропонованих учнями, приймають найбільш важливі рішення стосовно учнівської громади, подає пропозиції директору, педагогічній раді, оцінює роботу голови Учнівської комісії, сприяє більш активній їх діяльності, вносить необхідні зміни в систему роботи голови Учнівського комітету.

Комісії

1. Навчальна:
• організовує взаємодопомогу у навчанні, консультаційна допомога з предметів (В разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки);
• залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
• надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, предметних тижнів, періодів;
• проводить заходи, напрямлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, випуск бюлетенів, блискавок), перевірка готовності учнів до знань (наявність та стан зошитів, підручників);
• члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань).
2. Дисципліни і порядку:
• надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні ічнями Правил для учнів;
• організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповілальних чергових учнів, оцінює якість виконання цієї роботи;
• призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи (вчасний прихід до школи, на уроки ), спостереження за веденням журналу чергового;
• організовує рейди по перевірці зовнішнього вигляду учнів;
• проводить бесіди з учнями, що пропускають уроки, виходить з пропозиціями на батьківський комітет, раду школи з питань поведінки учнів, підготовка питань на засідання Ради профілактики; відвідування окремих учнів вдома;
• виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
• організовує рейди по перевірці збереження шкільного майна, підручників, санстану(кабінетів, коридорів, подвір’я);
• проводить захист прав та інтересів учнів.
3. Культури та дозвілля:
• керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, проведення змагань, дискотек, конкурсів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями завдання по підготовці цих заходів;
• організовує оформлення школи і класних кімнат;
• несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
• встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музєями;
• домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для батьків та учнів;
• організовує роботу бібліотечного активу;
готує творчі виставки учнів, загальношкільні виставки малюнків, газет, плакатів;
• в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;
• організовує культпоходи та екскурсії, з урахуванням заявок класних колективів.
4. Охорони здоров’я та спорту:
• організовує заходи спрямовані на формування навичок, здорового способу життя (розповсюдження інформації про наслідки куріння; зустрічей, виступів про проблеми молоді, з якими вона стикається на сьогоднішній день або зіткнеться в недалекому майбутньому: зустрічей з лікарями, юристами, представниками служб ДАІ, ССН, КМССН);
• організовує і проводить спортивни-масову роботу, оперативні змагання, свята, дні здоров’я;
• залучає учнів до участі в роботі спортивних секцій;
• допомагає проводити шкільні спортивні змагання з волейболу, баскетболу, футболу між командами учнів та вчителів;
• організовує туристичні походт , подорожі з врахуванням заявок класних колективів;
• організовує випуск санбюлетенів “Моє здоров’я”;
• робота профільних загонів ЮІР, ДЮП;
• проводить анкетування “За здоровий спосіб життя”.
5. Милосерддя та шефство:
• по роботі з молодшими школярами: КТС, свята конкурси,організація розваг під час перерв;
• організовує проведення благодійних акцій “Ветерани”, “Турбота”, “Милосердя” на підтримку одиноким літнім людям, інвалідам, сиротам – співпраця з Товариством Червоного Хреста, Дитячим Будинком, і нтернатом: акції “Подаруй бібліотеці книгу!”, вітання вчителів пенсіонерів, зустрічі з ними.
6. Інформаційна:
• випускає шкільні назети, листки “Блискавка”, “Сигнал”;
• оформлює куточок оголошень;
• оголошує підсумки рейдів на загальношкільних лінійках, нарадах вчителів, зборах батьків;
• проводить інформування про роботу школи: заходи (шкільні традиції), виставки (через шкільну пресу: листівки, оголошення, бюлетні, газети);
• проводить конференції, виступи, інформаційні роз’яснення;
• організовує проведення соціологічних досліджень “Твоя професія”, “Чи любиш ти свою школу”;
• проводить інтерв’ю з учнями, вчителями представниками місцевої влади.
7. Старостат:
• старости всіх класів займаються організаційною роботою та надають посильну допомогу класним керівникам і адміністрації школи;
• звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та Учнівського комітету школи;
• є безпосереднім зв’язковим між Учнівським комітетом, колективом класу та класним керівником (доводить до їз відома плани, завдання, рішення Учнівського комітету, центрів самоврядування);
• складає графік чергувань по школі і у класі та здійснює контроль за чергуванням.


Гімн учнівського самоврядування ЗОШ № 6
(мотив А. Скрябіна «Старі фотографії»)


О, школо рідна – найсвітліший храм,
Безцінний дар даєш ти завжди нам.
Знання потрібні – усе для життя,
Щоб в нас була дорога в майбуття.
Ми будем пам’ятати тебе, школо,
Науки скарб передамо довкола,
І мудрість наших рідних вчителів
Запам’ятаємо ми назавжди.
Приспів:  У нашому серці завжди школа жива,
  Ми в ній поріднились – стали справжня сім'я,
  І кожна дитина - промінь сонця, тепла,
  Живе Україна, поки школа жива.

Назад до змісту | Назад до головного меню