Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Методична робота

Педагогам

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
« Шляхи формування мотивації на уроці»
1. Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди ( залучається суб’єктивний досвід учнів, приводяться цікаві приклади, парадоксальні ситуації, вказується на практичне значення теми).
2. Створення проблемної ситуації.
3. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології « Мозкова атака».
4. Мотивація навчальної діяльності шляхом опрацювання тексту періодичних видань.
5. Мотивація навчальної діяльності за технологією « Незакінчене речення».
6. Мотивація навчальної діяльності шляхом виготовлення саморобних посібників.
7. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань (учні самі добирають запитання для одногрупників, складання кросвордів, загадок; написання фантастичних оповідань, есе, віршів; художні завдання, наприклад, « Яким я уявляю собі…», « Що станеться, якщо…?» і ін.).
8. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої та науково – популярної літератури.
9. Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху. ( Потрібно чітко і яскраво поділити матеріал на частини, чим більш рельєфно показано логічні зв’язки між ними, підкреслено складові, що містять нові знання, тим більш зрозумілим є його зміст. Цьому сприяють наголошення на ключових словах, наявність плану викладу, питання до нього. Якщо матеріал конкретизується рисунками, словесними прикладами, близькими до особистісного досвіду учнів, то він стає доступним для розуміння і викликає інтерес до свого предмета).
10. Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання.

- Навчальна діяльність під керівництвом учителя ( завдання для учнів:»Чи існують інші способи виконання роботи?», »Виконайте роботу у вигляді графіка, схеми» та ін.)
- Самостійна начальна діяльність. (Можливе використання алгоритму дій на уроці. Учитель виступає у вигляді консультанта).
- Самоосвітня діяльність учня(осмислення узагальнених способів розв’язання задач, виокремлення в матеріалі ідей, принципів, законів; складання планів, тез, конспектів, анотацій, рефератів; робота з довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями; прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, семінару, лабораторних і практичних робіт).
11. Мотивація навчальної діяльності з допомогою екстраполяції (перенесення об’єкта в уявне майбутнє, використання прийому парадоксів, прогнозування розвитку подій, проведення конкурсу пропонованих теорій…).
12. Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій.
13. Мотивація навчальної діяльності з допомогою прийомів роботи з текстом. (Порівняти текст з раніше прочитаним; учитель, пояснюючи матеріал, свідомо припускається помилок), а учні фіксують помічені помилки в зошитах. Екстраполяція – функція мозку прогнозувати.

Назад до змісту | Назад до головного меню