Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Оздоровлення 2019

МІСЬКА ПРОГРАМА

ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ НА 2018 – 2022 РОКИ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Турбота про стан здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей.
Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.
   Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.
   Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
   Стан здоров'я дітей — один з найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.
    Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й  громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок.
   Програма створена для вирішення такої проблеми, як створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


        Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.
Основні завдання Програми:

         1) підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;

         2) удосконалення нормативно-правової бази, щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей;

         3) збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

         4) удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

         5) поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

         6) створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

         7) створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медикоіноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

         8) здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей, шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


        Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок  коштів державного, обласного, міського бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Оздоровленню та відпочинку у санаторно-оздоровчих закладах підлягають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
(відповідно до міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 рр.)  


·                   діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;

·                   діти, батьки яких є учасниками АТО;

·                    діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО;

·                    діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

·                   діти з числа внутрішньо переміщених осіб (із зони АТО);

·                   діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

·                    діти, з інших регіонів України, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, що опинилися в складних життєвих обставинах;

·                    рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

·                    діти, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

·                   діти-інваліди;

·                   діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи;

·                    діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

·                   діти з багатодітних сімей;

·                   діти з малозабезпечених сімей;

·                    діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

·                   діти, які перебувають на диспансерному обліку;

·                    талановиті та обдаровані діти – переможці Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

·                   діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

·                   діти, які потребують особливих умов для оздоровлення;

·                    діти з особливими  фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

ПРИМІТКА


Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 рр. затверджена рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 року №3679 (18 сесія, 7 скликання).

 


Перелік документів, які подаються до загальноосвітнього закладу для отримання путівки на оздоровлення за рахунок коштів

державного або місцевого бюджетів


(відповідно до п.7 Постанови Кабінету Міністрів України

№734 від 17.07.2009 р.)

         Дитина - сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       рішення про статус дитини;

·       копія Єдиного квитка (при наявності);

·       заява від опікуна.

Дитина, батьки якої є учасниками АТО:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення одного з батьків учасника бойових дій або довідка про безпосередню участь в АТО встановленого зразка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №413 від 20.08.2014 року;

·       заява від батьків.

Дитина з числа внутрішньо переміщених осіб (із зони проведення антитерористичної операції, з АР Крим, м. Севастополь):

·       свідоцтво про народження (копія);

·       довідка про надання статусу внутрішньо переміщеної особи (термін реєстрації);

·       заява від батьків.

Дитина - інвалід (направляються в разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування):         

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення дитини – інваліда;

·       заява від батьків.

Дитина з малозабезпеченої сім’ї:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання допомоги як малозабезпечена сім’я;

·       заява від батьків.

Дитина з багатодітної сім’ї:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

·       посвідчення багатодітної сім’ї;

·       заява від батьків.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню